Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Ronaldo stroked the boy clutching his chest in the dark stranger

Author: Tai Dat
by Tai Dat
Posted: Sep 06, 2016

Trang 365 ca cuoc?ã r?t nhi?u l?n b? nghi ng? v? gi?i tính, ch?a d?ng l?i??ó Ronaldo l?i ti?p t?c cho c? th? gi?i bi?t??n mình nhi?u h?n sau t?m hình ôm?p m?t chàng trai l? m?t r?t thân m?t.

Ronaldo r?t thân m?t v?i nh?ng ai trong gi?i võ thu?t, ng??i mà Ronaldo?ang ôm?ó chính là Dillon Danis - m?t võ s? jiujitsu n?i ti?ng

D??ng nh?, Ronaldo r?t có duyên v?i gi?i võ thu?t. Tr??c?ó, siêu sao 31 tu?i t?ng v??ng vào nghi án yêu???ng??ng tính tay??m Badr Hari. Không ch? là nh?ng V?V n?i ti?ng nh?t làng th? thao t?i keo nha cai toi nay 2016, Cristiano Ronaldo và Conor McGregor còn duy trì tình b?n thân thi?t. R?t nhi?u l?n, báo gi?i b?t g?p hai siêu sao này??n th?m h?i,??ng viên c?ng nh? t? t?p, ch?i b?i v?i nhau. Tuy nhiên, trong cu?c g?p g? l?n?ây nh?t gi?a Ronaldo và McGregor, CR7 khi?n d? lu?n tò mò h?n c? v?i hành??ng ôm?p thân m?t m?t chàng trai l? m?t.

H?i mùa Hè n?m ngoái, siêu sao ng??i B?N t?ng l?n l?i t?i t?n Morocco th?m tay??m ng??i Morocco 3 ngày. C? hai còn vu?t ve bên nhau vào d?p Giáng sinh và N?m m?i 2016, b?p ch?p l?i?? ngh? h?n ch? t? t?p,?àn?úm t? BL? Real.???c bi?t, anh chàng này tên Dillon Danis, võ s? jiujitsu n?i ti?ng và là b?n t?p?n ý c?a McGregor. Nh?ng chi?n tích trên sàn??u UFC mà "Gã h?" l?p nên su?t nhi?u n?m qua có s? góp công không nh? t? Dillon.

Ch?a d?ng??ó, 1 tu?n tr??c tr?n chung k?t Champions League h?i cu?i tháng 5, ngôi sao võ thu?t sinh n?m 1984 còn ch?p b?c?nh ôm?p thân m?t CR7,?i kèm dòng tâm s???m ch?t ngôn tình: V?a làm?ám c??i, mình s? luôn? bên c?nh?? nâng niu c?u, anh b?n. Hi?n t?i, Ronaldo ch?a th? tái xu?t sân c? do ch?n th??ng??u g?i g?p ph?i? tr?n chung k?t Euro 2016. Trong khi?ó, McGregor?ang t?n h??ng kì ngh? bên ng??i thân sau chi?n tích h? g?c Nate Diaz? s? ki?n UFC 202.

??p trai, tài n?ng và giàu có, Ronaldo luôn là "th?i nam châm" thu hút m?i ánh nhìn. Chính vì v?y, bên c?nh hàng tá chân dài, siêu sao 31 tu?i còn nhi?u l?n v??ng nghi án c?p kè?àn ông,?i?n hình nh? chàng võ s? boxing Badr Hari.

About the Author

Chơi game vaobong tại trang keo nha cai truc tuyen

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Tai Dat

Tai Dat

Member since: Jul 08, 2016
Published articles: 8

Related Articles