Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Viên??t ph? khoa Regamo

Author: Mypham Hera
by Mypham Hera
Posted: Feb 10, 2021
VIÊN??T REGAMO

| S?n ph?m ph? khoa t? Châu Âu |

REGAMO là s?n ph?m nh?p kh?u 100% t? Italia là s? l?a ch?n tuy?t v?i?? ch?m sóc "vùng kín" hi?u qu?? ph? n?. V?i kh? n?ng h? tr??i?u tr? viêm nhi?m ph? khoa, viêm l? tuy?n, viêm c? t? cung, giúp làm h?ng, s?n ch?c, tr? hóa và thu nh? "cô bé". Bên c?nh?ó, Regamo còn?i?u hòa kinh nguy?t,?au b?ng kinh, lo?i b? mùi hôi và t?o h??ng th?m t? nhiên cho "cô bé".

 • CÔNG D?NG VIÊN??T REGAMO
Regamo???c nghiên c?u b?i các chuyên gia hàng??u trên th? gi?i nên s? có nh?ng công d?ng v??t tr?i h?n so v?i các s?n ph?m??t ph? khoa cùng lo?i khác:

 • Kh?c ph?c tình tr?ng viêm nhi?m, n?m, ng?a… giúp "cô bé" luôn s?ch s?, không còn khí h?, mùi hôi khó ch?u
 • Gi?m ng?a rát, c?i thi?n?? co giãn "cô bé", t?ng?? co bóp, t?ng h?ng thú??i s?ng v? ch?ng
 • Se khít "cô bé" t? trong ra ngoài, làm s?n g?n và tr?ng h?ng "cô bé"
 • Tr? hóa t? sâu bên trong giúp "cô bé" tr? l?i nh? th?i con gái
? THÀNH PH?N VIÊN??T REGAMO

Thu?c??t ph? khoa REGAMO???c s?n xu?t theo công ngh? tiên ti?n nh?t Châu Âu, v?i nguyên li?u hoàn toàn 100% t? thiên nhiên, không có ch?t gây h?i cho c? th?, không gây ra tác d?ng ph?, nên b?n có th? hoàn toàn yên tâm s? d?ng.

Thành ph?n chính trong REGAMO bao g?m:

Hoa th?o tri?u: có công d?ng tuy?t v?i trong vi?c h? tr? sinh s?n, c?i thi?n ch?t l??ng? l?p nhày c? t? cung, t?ng ti?t d?ch âm??o, t?o?i?u ki?n t?i?u cho vi?c th? thai.

Keo ong: có tác d?ng kháng khu?n, kháng viêm c?c k? t?t, lo?i b? hoàn toàn vi khu?n? vùng kín, gi?m ngay các tri?u ch?ng viêm nhi?m ph? khoa, ng?a rát khó ch?u.

Cây xô th?m: giúp gi?m s?ng, kháng viêm, kháng khu?n, vi n?m,?i?u hòa kinh nguy?t và phòng ch?ng ung th? c? t? cung.

X??ng r?ng Nopal: có tác d?ng sát trùng, thông ti?n, thanh nhi?t, gi?i??c, giúp gi?m?au rát, c?m giác ng?a ngáy khó ch?u t?i vùng kín.

Thành ph?n khác: Tinh d?u hoa h?ng Bulgaria kh? mùi, t?o h??ng th?m. Th?o d??c Kacip Fatimah giúp lo?i tr? khí h?,?i?u hòa kinh nguy?t, t?ng c??ng sinh lý và ch?ng viêm nhi?m ph? khoa. Sodium hyaluronate (HA) giúp duy trì???m, ch?ng khô h?n và t?o s? m?m m?i cho da vùng kín.

 • I T??NG S? D?NG VIÊN??T REGAMO
 • Ph? n? g?p các v?n?? v? n?m, vi khu?n và các b?nh viêm nhi?m ph? khoa
 • Ph? n? b? khí h?, r?i lo?n kinh nguy?t, th??ng xuyên ng?a, rát âm??o
 • C? âm??o l?ng l?o, giãn r?ng h?u sinh s?n
  • m??o thâm s?m, khô h?n và có mùi khó ch?u vì lão hóa và n?i ti?t
 • Ph? n? c?n?i?u tr? ngo?i trú m?t vài b?nh viêm nhi?m
 • Ph? n? mu?n c?i thi?n sinh lý n? và tìm l?i c?m giác "yêu"
 • Ngu?n: https://myphamhera.com/san-pham/vien-dat-phu-khoa-regamo
  About the Author

  Mỹ Phẩm Hera chuyên cung cấp sỉ lẻ các dòng mỹ phẩm làm đẹp chất lượng tại HCM. Cam kết sản phẩm chính hãng, giá tốt nhất với tất cả thương hiệu tại Cty https://myphamhera.com/

  Rate this Article
  Leave a Comment
  Author Thumbnail
  I Agree:
  Comment 
  Pictures
  Author: Mypham Hera

  Mypham Hera

  Member since: Feb 07, 2021
  Published articles: 1