Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

De Voordelen van zonnepanelen

Author: Zon Voornop
by Zon Voornop
Posted: Mar 03, 2016

Huiseigenaren kiezen steeds vaker voor zonnepanelen. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. De explosieve groei is te danken aan de steeds lager wordende kosten van zonnepanelen amersfoort. Maar niet alleen de lage initiële investering in zonnepanelen is een voordeel van zonnepanelen: zonnepanelen zijn namelijk erg milieuvriendelijk en besparen fossiele brandstoffen. Zowel privé als voor bedrijven kunnen zonnepanelen een enorm verschil maken.

Zonnepanelen dragen bij aan een duurzame energie economie

De meeste energie wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen en natuurlijk gas. Het genereren van energie uit deze bronnen is erg duur en erg slecht voor het milieu. De zon biedt gelukkig uitkomst! De zon geeft zelfs zoveel energie af dat als we alle energie die de zon in 1 uur tijd naar de aarde straalt konden opslaan we genoeg zouden hebben om de hele wereld voor een heel jaar te kunnen voorzien.Investeren in zonnepanelen amersfoort, en dus zonne-energie, draagt bij aan het onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

Zonnepanelen verminderen uitstoot broeikassen

Het opwekken van elektriciteit met zonne-energie in plaats van fossiele brandstoffen kan de uitstoot van broeikasgassen, met name kooldioxide (CO2) drastisch verminderen. Broeikasgassen die worden geproduceerd wanneer fossiele brandstoffen worden verbrand, leiden tot een stijging van de temperatuur op aarde en klimaatverandering. Klimaatverandering draagt bij??aan de ernstige problemen van het milieu en de volksgezondheid, zoals extreme weersomstandigheden, stijgende zeespiegel en veranderingen in ons ecosysteem.

Door over te stappen op zonne-energie kunt u de vraag naar fossiele brandstoffen te verminderen, de uitstoot van broeikasgassen te beperken, en krimpt uw??ecologische voetafdruk. Eén huis voorzien van een zonnepanelen amersfoort installatie heeft al een meetbaar effect op het milieu. Volgens het Amerikaanse Energy Information Administration, dat hier een interessante vergelijk voor heeft gemaakt, gebruikt het gemiddelde huis in Connecticut 8.756 kilowattuur (kWh) elektriciteit per jaar. Schakelen van fossiele brandstoffen naar zonne-energie, opgewekt door zonnepanelen, heeft alleen in die staat al hetzelfde emissiereductie effect als het planten van 155 bomen per jaar.

Maar ook in Nederland, bijvoorbeeld in Amersfoort, kunnen zonnepanelen met gemak zoveel verschil maken. Hoewel de huizen in Amersfoort gemiddeld kleiner zijn dan die in Connecticut zit er niet heel veel verschil in het verbruik.

Zonnepanelen dragen bij aan een schone lucht

Een van de grootste voordelen van zonne-energie is dat het resulteert in zeer weinig luchtverontreinigende stoffen. Onderzoek door de National Renewable Energy Laboratory (NREL) wijst uit dat energie opwekken uit zonnepanelen stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof, welke veel gezondheidsproblemen veroorzaken, aanzienlijk kan verminderen. NREL zegt verder dat, behalve de vele voordelen voor de gezondheid, zonne-energie resulteert in minder risico op chronische bronchitis, respiratoire en cardiovasculaire problemen, hetgeen de economie zelfs kan helpen; er hoeven dan minder vrije ziekdagen worden opgenomen.

Kies dus vandaag nog voor zonnepanelen

Het is overduidelijk dat zonnepanelen een betere toekomst betekenen. En zonnepanelen zijn zelfs erg goed voor uw bankrekening: binnen 7 jaar verdient u de investering terug en vervolgens heeft u maar liefst 18 jaar gratis stroom. Hoe u het ook bekijkt, zonnepanelen zijn enorm voordelig.

Woont u in de omgeving Amersfoort of Putten? Kijk dan voor de beste deal voor zonnepanelen eens op de site van Zonvoornop.

About the Author

Zonvoornop is ontstaan vanuit de gedachte dat zonne-energie betaalbaar moet worden voor iedereen.We zijn een jong gezin in Amersfoort-Vathorst en wilden graag onafhankelijk zijn van grote energie maatschappijen.

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Zon Voornop

Zon Voornop

Member since: Sep 03, 2015
Published articles: 9

Related Articles