Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Aer conditionat – prietenos cu mediul inconjurator

Author: Dylan Lewis
by Dylan Lewis
Posted: Mar 01, 2016

Aerul condi?ionat înseamn? r?cirea si incalzirea aerului din interior pentru ameliorare termic?. Acesta are un sens mai larg; orice tip de r?cire, ventila?ie, înc?lzire?i dezinfectare care modific? starea aerului.. Ne referim la un aparat de aer condi?ionat. Orice utilaj, sistem?i echipament este proiectat pentru a stabiliza umiditatea?i temperatura aerului dintr-o zon? utilizat? pentru r?cire?i înc?lzire

Aer Conditionat Gree i?i propune s? ofere cl?dirilor o ambian?? care r?mâne relativ constant?, în ciuda schimb?rilor condi?iilor meteorologice externe sau a suprasarcinilor termice interne si î?i propune s? ofere un mediu adecvat pentru desfasurarea activitatii, în ciuda temperaturii interne, a umezelii?i a condi?iilor meteorologice externe. În afar? de cl?diri, aerul condi?ionat poate fi utilizat pentru o mul?ime de tipuri de ma?ini de transport cu motor?i alte vehicule terestre, trenuri, avioane, nave?i nave spa?iale. Atât în confort, cât?i în aplica?iile procedurale, obiectul poate gestiona nu numai temperatura, dar?i umezeala, calitatea aerului?i a mi?c?rii aerului.

Construit pentru confort, Aer Conditionat Hitachi poate exclude poluarea aerului. Poluarea aerului este începutul produselor chimice, substan?elor sub form? de particule; materiale organice care v?t?meaz? ori provoac? nepl?ceri în cazul oamenilor sau a altor organisme existente, sau daune mediului natural din atmosfer?. Având în vedere c? mediul este un sistem normal dinamic dificil, gazos, necesar pentru a sus?ine via?a pe P?mânt, contaminarea lui va avea un efect radical asupra s?n?t??ii umane, precum?i asupra ecologiei P?mântului.

In general, Aer Conditionat Daikin include filtrare, r?cire, umidificare, dezinfectare?i a?a mai departe. Acesta poate fi folosit pentru a crea un mediu curat, sigur, hipoalergenic in camerele de lucru din spitale?i alte medii în care o atmosfer? adecvat? este important? pentru protec?ia?i sanatatea pacien?ilor. Aerul condi?ionat poate avea un efect pozitiv asupra bolnavilor de astm si a celor cu alergii. În valurile de c?ldur? severe, aerul condi?ionat îi poate?ine în via?? pe cei în vârst?. Numeroase autorit??i locale au creat in comunitate centre de r?cire pentru persoanele care nu dispun de aer condi?ionat la domiciliu. Instalarea de unit??i moderne de aer condi?ionat într-o cas? are nevoie de o atent? planificare. Instalarea acesteia trebuie s? ia în calcul numero?i factori, cum ar fi amenajarea casei, dimensiunea ferestrelor din camer?, tipul de pardoseal?, num?rul de persoane care folosesc zona pentru aerul condi?ionat, contra capacitat??ii BTU a unit??ii, amplasarea sursei de alimentare, consumul putere?i zona în care vor fi instalate unit??ile de curent alternativ. Configurarea unei noi unit??i sau a unui nou sistem de aer condi?ionat nu trebuie s? se bazeze pe capriciul proprietarului. Este nevoie de studiu atent. Exist? unele criterii în ceea ce prive?te instalarea unit??ilor de aer condi?ionat în propria cas? sau cl?dire.

Pentru a?ti mai multe informa?ii: Aer Conditionat Fujitsu

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Dylan Lewis

Dylan Lewis

Member since: Mar 01, 2016
Published articles: 1

Related Articles