Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Vi er stolte over å levere markedets beste elektroniske sigarett

Author: Victoria Popescu
by Victoria Popescu
Posted: Jan 23, 2014

Røykeslutt er blitt mer enn et ord. Det er blitt et begrep. Det har i over et tiår vært en vellykket kampanje i de fleste vestlige land, der det er blitt forbudt å røyke på en rekke steder som restauranter, busser, tog, taxi, fly og en hel del andre offentlige steder. Dette har definitivt hatt en innvirkning på våre røykevaner, da vi røyker mindre totalt sett og det er jo bra.

Det har også dukket opp en jungel av nettsider som ønsker å hjelpe folk til røykeslutt. Alternative medikamenter som nikotin tyggegummi, tabletter etc., har alle har alle som formål å hjelpe deg til røkeslutt.

Men hvor enkelt er det egentlig å hjelpe en person med å bli røykfri? Vi tenkte å ta for oss noen myter som forskningsleder Karl Erik Lund ved SIRUS har listet opp i en artikkel i Dagbladet for en tid tilbake. Det er våre ord her, men du kan lese hele artikkelen ved å klikke her.Røykeslutt myte 1:Nikotinlegemidlene er effektive!Feil. Så mange som 90 % vil ha tatt opp igjen røykingen innen et år.

Røykeslutt myte 2:De fleste som har sluttet å røyke, har brukt hjelpemidler!Feil. De fleste av våre omkring 700.000 tidligere røykere har klart dette på egen hånd. Kun 4% og 6% oppgir at de brukte hjelpemidler som nikotinplaster og nikotintyggegummi da de sluttet.

Røykeslutt myte 3:Nikotinlegemidler har bidratt til nedgangen i røyking!Feil igjen. Når røykerne selv kjøper og administrer inntaket av nikotinlegemidlene, blir resultatene enda svakere enn i eksperimentelle studier ledet av helsepersonell. Den dårlige effekten kombinert med at under 1 av 10 røykere oppgir å ha benyttet nikotinlegemidler da de sluttet, tilsier at deres bidrag til reduksjonen i røyking må ha vært marginal

Røykeslutt myte 4:Planlagte sluttforsøk har best effekt!"Jeg tror det hadde vært flere eksrøykere hvis vi på helsesiden hadde vært flinkere til å tilføre røykerne tro på mestringsevne når disse øyeblikkene oppstår, istedenfor å vektlegge metoder som krever forberedelser og hjelpemidler" sier Lund.

Røykeslutt myte 5:Veien til røykfrihet går gjennom stadier!"Feil. Fram til nylig har vi trodd at veien fram til røykfrihet har gått gjennom fem suksessive (modnings-)stadier; konsistent røyking, overveielse av et slutteforsøk, forberedelse til slutteforsøk, aksjonsfase med eventuell påfølgende opprettholdelsesfase. Profesjonell assistanse til røykeslutt har gjerne vært bygget opp langs en ide om å stimulere røykeren til å bevege seg fra det ene til det neste stadium i dette kontinuum. Ny forskning viser imidlertid et vellykket slutteforsøk like ofte skjer fra tidlige faser som fra seine faser. Selv om stadiemodellen er intuitivt forståelig, er virkeligheten at røykerne spretter fram og tilbake"

Røykeslutt myte 6:Gradvis nedtrapping!Får deg til å røyke mindre en periode, men de fleste er tilbake i gamle synder i løpet av den perioden de har sett for seg.

Røykeslutt myte 7:Interessen for å slutte er lavest hos røykere med kort utdanning!Utdanning har ingen betydning for å slutte å røyke, muligens for de som begynner.

Røykeslutt myte 8:Interessen for å slutte er mye høyere blant røykere enn blant snusbrukere!Feil. 10 % blant røykerne, og 7 % blandt snusbrukere.

Røykeslutt myte 9:

De fleste røykere tilbys hjelp til å slutte fra helsepersonell!Feil. "Om lag 53% av dagens røykerne medgir at røyking har vært et tema i konsultasjoner med helsepersonell, men kun 25% hevder de i løpet av sin røykekarriere har blitt tilbudt noen form for assistanse til røykeslutt. Disse andelene har vært stabile i perioden 1996-2009".

Røykeslutt myte 10:Andelen som forsøker å slutte å røyke har økt!Feil igjen. Fra 1996 til 2010 har dette tallet vært stabilt. Et år var unntaket, og det var i 2004.

Det har de siste årene kommet et nytt og mer røykevennlig avvennings metode for de som strever med å slutte å røyke.Elektronisk sigarett er i ferd med å bre om seg som en mye mer effektiv metode å bli kvitt tobakksrøyken på. Det er ikke et helseprodukt, men det de fleste enes om er at det er LANGT mindre skadelig enn tobakksrøyken. Så selv om målet er å bli røykfri, er den mest logiske måten å bruke den minst skadelige metoden. Av de som skifter fra tobakksrøyk til elektronisk sigarett er det mange færre som tar opp tobakksrøykingen igjen. De får nikotinet, de slipper alt det andre ubehaget ved tobakken som lukt, tjære og andre skadelige stoffer. Det er ikke noe fare for passiv røyking. De kan trappe ned på nikotin styrken, samtidig som de fortsatt "røyker". Ganske unikt.

Så slutt å røyk, men gjør det på en måte som gjør deg sikker på å klare det!

For mer informasjon kan du besøke nettstedet : http://www.comroyale.com/no/

About the Author

For more information and else visit the website.

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Victoria Popescu

Victoria Popescu

Member since: Oct 29, 2013
Published articles: 22

Related Articles