Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Khuyen mai lap dat mang internet cap quang FPT tai Long An 2017

Author: Jon Harington
by Jon Harington
Posted: Nov 16, 2017
cap quang

Dich vu cap quang FPT Long An rat da dang ve goi cuoc, phu vu tot cho cac khach hang tu ca nhan, ho gia dinh den cac cong ty, doanh nghiep, to chuc, cac quan game… voi gia cuoc chi tu 200k/thang. Khi dang ky lap mang FPT Long An, ban se duoc tang modem Wifi + tang thang cuoc. Moi ban xem chi tiet qua bai viet nay nhe!

Khuyen mai lap mang FPT Long An 2017

Voi cuoc phi su dung hang thang rat re, chat luong duong truyen dam bao, mang cap quang FPT hien da va dang la uu tien lua chon hang dau cua nguoi dung ca nhan, cung nhu ho gia dinh, ho kinh doanh, co quan doanh nghiep tai Viet Nam noi chung va nguoi dung khu vuc Long An noi rieng.

Cu the, cap quang FPT Long An dang duoc cung cap voi gia cuoc vo cung hap dan chi tu 220.000 dong/thang tro len, dac biet, khi lap dat cap quang cua FPT tai Long An, khach hang se duoc nhan nhung uu dai vo cung hap dan nhu tang thiet bi modem wifi chinh hang, mien phi cuoc lap dat, tang them thang cuoc su dung…

Duoi day la thong tin chi tiet ve dich vu lap dat mang Internet cap quang FPT Long An cung nhung chuong trinh khuyen mai hap dan danh cho khach hang lap mang Internet, cung nhu quy trinh thu tuc dang ky dich vu ma ban co the tham khao.

1. Lap mang cap quang FPT Long An cho Ho gia dinh

Dap ung nhu cau lap dat va su dung mang Internet cap quang cua khach hang tai Long An, nha mang FPT da trien khai rat nhieu goi cuoc cap quang phu hop voi tan suat, thoi quen truy cap mang cua khach hang

a. Neu ban chi dang ky lap dat dich vu internet cap quang

Khuyen mai trong thang

 • Mien phi thiet bi Wifi + lap dat + cai dat dich vu
 • Tra truoc 06 thang: Mien phi hoa mang (neu ban khong co ho khau tai dia chi lap dat dat coc 600.000d)
 • Tra truoc 12 thang: Mien phi hoa mang + khong can dat coc + tang 01 thang cuoc thu 13

b. Neu ban dang ky ca 2 dich vu internet cap quang va truyen hinh

 • Phi hoa mang 600.000d
 • Mien phi thiet bi Modem Wifi + dau thu FPT HD
 • Tra truoc 06 thang ban duoc tang 01 thang va thang thu 07
 • Tra truoc 12 thang: Giam 50% phi hoa mang + tang 02 thang cuoc

Truyen hinh thong minh FPT Play HD co gi hay?

Xem 180 kenh truyen hinh Sieu Net, Dac Sac

Ban co the xem lai bat ky chuong trinh nao trong ngay

Thuong thuc kho 10.000 phim BOM TAN chieu Rap

Tinh nang hat Karaoke voi nhung bai hat hay nhat

Ban co the quan ly thoi gian xem, chuong trinh tivi cho con ban

Tinh nang hoc tieng anh, chuong trinh kham pha cuc doc dao cho thieu nhi

 • p>
2. Lap dat cap quang FPT Long An cho Cong ty, quan game

Dac biet :

 • Ho tro Router wifi 1 cong hoac 4 cong tuy theo goi cuoc.
 • Chung toi co nhan vien tu van tai nha.
 • Lap dat Internet nhanh chong

Internet cap quang FPT la dich vu mang cap quang Internet sieu toc do FPT Telecom trien khai cung cap dap ung nhu cau lap dat va su dung mang Internet toc do cao, duong truyen on dinh, gia cuoc re cua ca nhan, ho gia dinh, co quan, doanh nghiep… hien nay.

Mang cap quang FPT su dung cong nghe cap quang tien tien, hien dai nhat hien nay duoc ua chuong su dung tren toan the gioi, voi toc do truy cap mang sieu nhanh, duong truyen on dinh, it bi suy hao tin hieu hay bi nhieu song do cac yeu to thoi tiet, moi truong nhu cac duong truyen mang loai khac tai Viet Nam… Xem them khuyen mai lap cap quang FPT Da Nang

Khong chi vay, chat luong cham soc khach hang cung cac chinh sach ho tro khach hang, khuyen mai truoc va sau khi lap dat mang cung la nhung yeu to ma nguoi su dung danh gia cao o dich vu lap dat mang Internet cap quang va FPT Telecom cung cap.

Thu tuc va thoi gian lap dat Internet FPT Long An

De dang ky lap dat cap quang FPT Long An, Quy khach hang chi can lien he voi nhan vien tu van cua FPT Telecom bang cach goi truc tiep den so Tong dai FPT Long An. Cac nhan vien tu van se tu van chi tiet ti mi ve dich vu nay cho Quy khach va ho tro Quy khach ky ket hop dong lap dat dich vu tai nha.

Sau khi nhan duoc thong tin dang ky lap dat mang cua Quy khach qua Hotline hoac qua dang ky online, nhan vien cua FPT Telecom se tien hanh khao sat ha tang dich vu tai dia chi khach hang khach hang muon lap mang.

Neu ha tang lap dat dam bao chat luong cao nhat, tin hieu mang tot nhat, thi nhan vien kinh doanh cua FPT se lien he ky ket hop dong cung cap dich vu tai dia chi khach hang cung cap. Tong thoi gian khao sat ky ket hop dong va trien khai lap dat dich vu tu 1-3 ngay, de Quy khach nhanh chong su dung mang cho cong viec cua minh.

Nguon: https://internetfpt.vn/lap-mang-cap-quang-fpt-long-an/

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Jon Harington

Jon Harington

Member since: Nov 10, 2017
Published articles: 1

Related Articles