Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Android oyun club

Author: Divyam Jain
by Divyam Jain
Posted: Mar 05, 2019
Minecraft - Pocket Edition bir Arcade oyunu.

En son sürümü indirin Minecraft - cep sürümü apk ile apk mod Do?rudan ba?lant? ile revdl gelen mega mod ile android için.

Minecraft - cep bask?s? apk

Minecraft - Cep Sürümü

Mojang oyun stüdyosunun en popüler ve en e?lenceli arcade ve entelektüel oyunu, farkl? i?letim sistemleri için çe?itli versiyonlar? mevcut ve kullan?c?lardan istemek için Android sürümünü tan?taca??z!

Minecraft cep bask?s?n?n en son android sürümü apk mod Google Play’de 6.99 $ sat?yor ve?u ana kadar 10.000.000'den fazla kopya sat?n al?nd???ve bu, bu fiyat ile parasal bir oyun için gerçek bir sürpriz!

En son minecraft apk oyununda, özgürce insaa gideceksin ve en güzel olanaklarla rüya gibi bir?ehir haz?rla Genel olarak, istedi?ini elde et ve kendin yap

1 / 1

Mcpe apk yap? çok kolayd?r, farkl? boyutlarda tüm blok ve?ekillere sahip ve yap?lmas? gereken tek?ey bu bloklar? mümkün olan en iyi?ekilde bir araya getirmek. yanl???ekilde, binan?n?ekline zarar vermenin yan? s?ra, tüm binan?n çökmesine ve yeni binaya ba?tan ba?laman?za neden olabilir.

Minecraft’tan Baz?lar? - Pocket Edition Apk Mod Android Oyununun Özellikleri:
 • Oyuncu taraf?ndan çe?itli tipte yap?lar in?a etmek
 • Blok ve benzeri her türlü malzemenin sa?lanmas?
  • e?itli müzik çalma ile mükemmel ses
 • Gerçekten ba??ml?l?k yapan ve farkl? bir oyun
 • Wifi üzerinde arkada?lar?n?zla bir grup olarak oynay?n
 • Minecraft-pocket Edition Android sat??lar? büyük sat??lar?na ra?men oyunun 8500.000'den fazla oyla 5.0 üzerinden 4.5 puan almas?n? sa?lam??t?r. Android’e özel oyunlarla ilgileniyorsan?z ve Android tabanl? bir oyun ar?yorsan?z, Minecraft Pocket Edition ürününü hiçbir?ekilde kaç?rmay?n.
 • Minecraft - cep bask?s? apk
 • Minecraft - Cep Sürümü
De?i?iklikler güncellemesi:

Bu özellikler devam eden çal??malar ancak sizden erken geri bildirim alma f?rsat? istedi.

 • Yeni özellikler:
 • Pandalar ormanlarda do?ar
 • Kaçak Kediler art?k köylerde ortaya ç?k?yor
 • Kediler bal?k kullanarak evcille?tirilebilir
 • Hayaletler kedilerden korkar
 • Ocelotlar art?k evcille?tirilemez
 • Oyuncular güvenlerini kazanmak için ocelotlar? besleyebilir
 • Bambu ormanlarda avlan?rken bulunur ve baz? sand?klarda görülür.
Minecraft Pocket Edition v1.9.0.3 FULL APK Indir 2019

Minecraft Nedir? Günümüz teknoloji dünyas?nda oyun sektöründe ya?anan de?i?imlerin say?s? bir…

Read on android-oyun.?club
Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Divyam Jain

Divyam Jain

Member since: Mar 02, 2019
Published articles: 1

Related Articles